مرجان حسینی

از اصول دیجیتال مارکتینگ به عنوان مارکتر چه میدانید؟

از اصول دیجیتال مارکتینگ به عنوان مارکتر چه میدانید؟

با توجه به سرعت بالای تغییرات در دنیای دیجیتال،چالش‌های زیادی پیش روی دیجیتال مارکترها قرار میگیرد که اگر…