هما حاتمیان

آموزش ساخت گروه‌ سایت‌های پذیرنده در مدیااد

آموزش ساخت گروه‌ سایت‌های پذیرنده در مدیااد

آیا سایت‌های منتخب برای کمپین‌هایتان را پیدا کرده‌اید و میخواهید این سایت‌ها را در یک گروه قرار دهید…

آموزش ساخت کمپین تبلیغات پوش نوتیفیکیشن در پنل مدیااد

آموزش ساخت کمپین تبلیغات پوش نوتیفیکیشن در پنل مدیااد

تبلیغات پوش نوتیفیکشن چه نوع تبلیغاتی است؟ تبلیغات پوش نوتیفیکیشن، نوعی از تبلیغات همسان است که به صورت…

آموزش ساخت کمپین تبلیغات بنری در مدیااد

آموزش ساخت کمپین تبلیغات بنری در مدیااد

چقدر با تبلیغات همسان آشنا هستید؟ تبلیغات همسان (native) نوعی از تبلیغات دیجیتال است که از طریق همانندسازی…

آموزش ساخت کمپین تبلیغات همسان در پنل مدیااد

آموزش ساخت کمپین تبلیغات همسان در پنل مدیااد

چقدر با تبلیغات همسان آشنا هستید؟ تبلیغات همسان (native) نوعی از تبلیغات دیجیتال است که از طریق همانندسازی…