هدف گیری مجدد

ریتارگتینگ چیست و چگونه عمل میکند؟

ریتارگتینگ چیست و چگونه عمل میکند؟

مدتیست که در جامعه تبلیغات اینترنتی کشور که اصطلاح و نوع جدیدی از تبلیغات به نام “ریتارگتینگ” باب…