امیرحسین عابدین پور

ایجاد استراتژی شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۱۸

ایجاد استراتژی شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۱۸

امسال شرایط برای برندهایی که در فضای سوشال فعالیت دارند کمی متفاوت از گذشته است. طی یک بررسی…